top of page

ANNOUNCEMENT 


​ "THE ART HAS GOT  NO BOUNDARIES​" 
​International ​Art ​Exhibition 
4th - 25th April 2020 
LATINO ART MUSEUM​ - POMONA ​- LOS ANGELES USA 
 
The MEGA ART Art Gallery and its Association organize international art exhibitions at the  
LATINO ART MUSEUM in Pomona Los Angeles USA. 
Group Show

RIGO ART    MEXICO     
ALDO MASCIANGELO    ITALY     
PAOLO MASSIMO RUGGERI    ITALY     
MAriska MA Veepilaikaliyamma    INDIA     
ELENA GUERRA      MEXICO     
BRITT KNOFF    NORWEY     
CHIARA BIGNARDI    ITALY     
CLAUDIO CALDANA    ITALY     
CONCETTA CARLEO    ITALY     
DANIELA DE GIORGIO    ITALY     
ELEONORA LESTRANGE     ITALY     
FRANCA LANNI    ITALY     
FRANCO BELLUSSI    ITALY     
FRANCO CATTAPAN    ITALY     
FRANCO CROCCO    ITALY     
FRANCO CROCCO    ITALY     
FRANCO MARGARI    ITALY     
GERARDO BEVILACQUA    ITALY     
GIOVANNI CAPPELLETTI    ITALY     
KATIUSCIA PAPALEO    ITALY     
LAURE POYET    FRANCE     
LIVIO LOPEDOTE    ITALY     
LUCIANA PISTONE    ITALY     
MARIA KALATZI    GREECE     
CLAUDIO GIULIANELLI    ITALY     
NICOLINA TSOMPANI    GREECE     
OLIVIA AFIONIS    GREECE     
OLIVIA PEGORARO    ITALY     
RAFFAELE STARACE    ITALY     
ROSSANA BARTOLOZZI    ITALY     
ANTONELLA MARCHESONI    ITALY     
STEFANIA FRIMALE    ITALY     

 

bottom of page